Ordinace je vybavena přístroji pro níže uvedená specializovaná vyšetření:


CRP test


Má význam nasadit antibiotika nebo je možné infekční onemocnění „vyležet“? Provádíme vyšetření hladiny C-reaktivního proteinu. Tento test s velmi vysokou přesností umožní rozhodnout o správném postupu a vyhnout se zbytečnému zatížení imunitního systému a neefektivnímu užívání antibiotik při virových onemocněních. Nevyžaduje se odběr nalačno


INR test


Vyšetření systémem CoaguChek je přínosem pro řízení antikolagulační léčby nemocných, kteří užívají Warfarin. Výhodou je potřeba odběru jediné kapky krve z prstu, nikoliv nutnost opakovaného žilního odběru krve. Výsledek je znám do 60 vteřin a tak je možná bezprostřední úprava terapie. Nevyžaduje se odběr nalačno


FOB test na okultní krvácení


Ve většině případů se zhoubný nádor tlustého střeva a konečníku vyvíjí na podkladě dlouhodobě rostoucích nezhoubných polypů nebo adenomů, které se nemusí na subjektivním pocitu zdraví nijak projevit. Preventivní vyšetření ke zjištění skrytého krvácení do stolice standardizovaným testem. Je součástí preventivní prohlídky od 50 let věku v 1 ročních intervalech, od 55 v dvouletých intervalech.


EKG vyšetření


EKG je jednoduché, nenáročné a nebolestivé vyšetření elektrické aktivity srdce. Každý stah srdečního svalu je doprovázen vznikem slabého elektrického proudu, který můžeme měřit na povrchu těla. K tomuto měření se používá přístroj elektrokardiograf, u kterého přiložením elektrod na hrudník a končetiny lze snímat, filtrovat a zesilovat elektrickou aktivitu srdce. EKG vyšetření je součástí preventivní prohlídky od 40 let věku ve čtyřletých intervalech u zdravých jedinců.


PULSNÍ OXYMETR


Pulsní oxymetr je malý přenosný přístroj pro měření 1/ tepové frekvence a 2/ nasycení krve kyslíkem. Náhlé změny zdravotního stavu pacientů, zejména při poruchách tepové frekvence (poruch srdečního rytmu) a náhlých poruchách a potížích s dýcháním (dušnost, nedostatek dechu). Probíhá nebolestivým vložením prstu (části těla) do přístrojeGLUKOMETR


Glukometr je malý přenosný přístroj určený k měření glykémie neboli hladiny cukru v krvi. Při náhlých poruchách zdraví pacientů s podezřením na možný Diabetes mellitus neboli cukrovku, dále u pacientů diabetiků, kteří mají příznaky spojené se zvýšenou nebo sníženou hladinou cukru v krvi.