Ordinace praktického lékaře

MUDr. Zdeňka Schejbalová

Bc. Nikola Míčková

Majerského (Mírového hnutí) 2035/15, Praha 4 Chodov

IČ: 02180359

telefon 267 915 331, Mobilní telefon 725 580 647

mail: ordinace.chodov@seznam.cz