Nový pacient

Registrujeme rodinné příslušníky našich pacientů a  pouze po telefonické domluvě.

Podmínky registrace:
Věk nad 18 let (ve výjimečných případech po domluvě I nižší)
odstup 3 měsíců od poslední registrace u praktického lékaře
bydliště v okolí ordinace ( dostupnost pro návštěvy )
je vhodné se předem telefonicky objednat

Doklady:
průkazka pojištěnce (u osob pojištěných u zdravotní pojišťovny)
zdravotní dokumentace výhodou (usnadní vstupní prohlídku)

Zdravotní dokumentace:
pacient nemá povinnost při registraci dodat zdravotnickou dokumentaci nový registrující lékař má tedy povinnost dřívějšího lékaře požádat o výpis ze zdravotnické dokumentace, a ten má povinnost jej poskytnout.
Při registraci bude vyplněna žádost o novou registraci pro zdravotní pojišťovnu a bude provedena vstupní prohlídka